Bộ điều khiển đèn quạt từ xa

  1. Giới thiệu:


  2. Hộp điều khiển đèn, quạt từ xa


    Hộp điều khiển đèn, quạt từ xa
  3. Các chi tiết kỹ thuật:  • Video minh hoa
  • ©copyright 2008 by Nguyễn văn Hiến